Chính phủ và Người dân

Triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc
Triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

12/01/2018

Triển khai, áp dụng và quản lý tem truy xuất nguồn gốc
Tư vấn tâm lý cho học sinh: Muộn còn hơn không
Tư vấn tâm lý cho học sinh: Muộn còn hơn không

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

09/01/2018

Tư vấn tâm lý cho học sinh: Muộn còn hơn không
Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ

05/01/2018

Tháo gỡ nút thắt cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Tạo đà để du lịch cất cánh
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Tạo đà để du lịch cất cánh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

02/01/2018

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch: Tạo đà để du lịch cất cánh
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài
Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn() - Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài

29/12/2017

Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài
Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục
Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục

26/12/2017

Dự thảo Luật Giáo dục đại học: Kỳ vọng bước đột phá trong giáo dục
Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam
Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam

22/12/2017

Cần cơ chế, chính sách đột phá phát triển dịch vụ logistics Việt Nam
Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi
Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi

19/12/2017

Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm chăn nuôi
BHYT học sinh, sinh viên 2018
BHYT học sinh, sinh viên 2018

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - BHYT học sinh, sinh viên 2018

15/12/2017

BHYT học sinh, sinh viên 2018
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

12/12/2017

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT
Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

05/12/2017

Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT
Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn
Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 01/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn

01/12/2017

Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 26/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/02/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 25/02/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 25/02/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 25/02/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/02/2018

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 25/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/02/2018