Chính phủ và Người dân

Quy định mới về công tác cứu nạn cứu hộ
Quy định mới về công tác cứu nạn cứu hộ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

04/08/2017

Quy định mới về công tác cứu nạn cứu hộ
Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất
Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất

01/08/2017

Bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công
Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

28/07/2017

Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho người có công
Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm
Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/07/2017

Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm
Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc
Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc

21/07/2017

Quản lý người nghiện ma túy tổng hợp còn nhiều vướng mắc
Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật
Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật

18/07/2017

Tước chứng chỉ luật sư khi vi phạm hiến pháp và pháp luật
Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải
Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/07/2017

Tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát xe quá tải
Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP
Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP

11/07/2017

Vướng mắc tại Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định 38/2012/NĐ - CP
Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công
Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công

07/07/2017

Huy động nguồn lực xã hội xây nhà ở cho người có công
Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

04/07/2017

Cần chính sách tốt để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân
Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

30/06/2017

Xóa bỏ rào cản pháp lý tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/06/2017

Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)