Chính phủ và Người dân

Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

10/10/2017

Đề xuất quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Cải cách toàn diện hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành
Cải cách toàn diện hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

06/10/2017

Cải cách toàn diện hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành
Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV
Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

03/10/2017

Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV
Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017
Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017

29/09/2017

Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017
Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu
Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

22/09/2017

Tăng hậu kiểm là xu thế tất yếu
Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 19/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

19/09/2017

Nghị định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP
Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP

15/09/2017

Nghị định 38: Tháo gỡ cho doanh nghiệp trong công bố phù hợp quy định ATTP
Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

12/09/2017

Cải cách hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ
Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá
Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

08/09/2017

Hợp tác xã kiểu mới, lời giải cho bài toán được mùa mất giá
Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

05/09/2017

Kỳ vọng của doanh nghiệp đối với Dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã
Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã

01/09/2017

Tạo điều kiện về vốn cho các hợp tác xã
Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng
Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng

29/08/2017

Đề xuất bổ sung một số thiết bị nông nghiệp, phân bón chịu thuế giá trị gia tăng

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/11/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)