Chính phủ và Người dân

Dự thảo Thu phí khai thác CSDL Quốc gia về dân cư
Dự thảo Thu phí khai thác CSDL Quốc gia về dân cư

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/07/2018

Thời lượng:

Dự thảo thu phí khai thác CSDL Quốc gia về dân cư

17/07/2018

Dự thảo Thu phí khai thác CSDL Quốc gia về dân cư
Gia tăng giá trị FDI
Gia tăng giá trị FDI

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gia tăng giá trị FDI

13/07/2018

Gia tăng giá trị FDI
Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch
Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch

10/07/2018

Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch
Bảo đảm thực chất, khách quan trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính
Bảo đảm thực chất, khách quan trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo đảm thực chất, khách quan trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính

06/07/2018

Bảo đảm thực chất, khách quan trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính
Chặn tin nhắn, thư điện tử rác
Chặn tin nhắn, thư điện tử rác

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/07/2018

Thời lượng:

Chặn tin nhắn, thư điện tử rác

03/07/2018

Chặn tin nhắn, thư điện tử rác
Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống
Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn ) - Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống

29/06/2018

Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống
Sửa quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Sửa quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sửa quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

26/06/2018

Sửa quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Trọng tài thương mại - Củng cố niềm tin cho hoạt động đầu tư
Trọng tài thương mại - Củng cố niềm tin cho hoạt động đầu tư

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/06/2018

Thời lượng:

Trọng tài thương mại - Củng cố niềm tin cho hoạt động đầu tư

22/06/2018

Trọng tài thương mại - Củng cố niềm tin cho hoạt động đầu tư
Quản lý và sử dụng vốn ODA
Quản lý và sử dụng vốn ODA

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý và sử dụng vốn ODA

19/06/2018

Quản lý và sử dụng vốn ODA
CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp
CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/06/2018

Thời lượng:

CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp

15/06/2018

CPTPP - Những lưu ý cho doanh nghiệp
Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn

12/06/2018

Thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn
Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm
Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

08/06/2018

Kiểm tra chuyên ngành: Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất
Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất

Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0
Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018