Chính phủ và Người dân

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP
Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thời lượng:

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP

19/01/2021

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP
Hỗ trợ doanh nghiệp theo NQ 01: Cần mang tính lan tỏa, cộng hưởng
Hỗ trợ doanh nghiệp theo NQ 01: Cần mang tính lan tỏa, cộng hưởng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/01/2021

Thời lượng:

Hỗ trợ doanh nghiệp theo NQ 01: Cần mang tính lan tỏa, cộng hưởng

12/01/2021

Hỗ trợ doanh nghiệp theo NQ 01: Cần mang tính lan tỏa, cộng hưởng
"Đồng khởi" phát triển xanh, bền vững
"Đồng khởi" phát triển xanh, bền vững

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 03/01/2021

Thời lượng:

"Đồng khởi" phát triển xanh, bền vững

03/01/2021

"Đồng khởi" phát triển xanh, bền vững
Quy định mới về thi tuyển công chức
Quy định mới về thi tuyển công chức

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 29/12/2020

Thời lượng:

Quy định mới về thi tuyển công chức

29/12/2020

Quy định mới về thi tuyển công chức
Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công
Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 22/12/2020

Thời lượng:

Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

22/12/2020

Để doanh nghiệp chuyển đổi số thành công
Cần tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà cải cách
Cần tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà cải cách

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 15/12/2020

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cần tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà cải cách

15/12/2020

Cần tiếp tục duy trì, thúc đẩy đà cải cách
Quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19
Quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/12/2020

Thời lượng:

Quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19

08/12/2020

Quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19
Đẩy mạnh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
Đẩy mạnh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 01/12/2020

Thời lượng:

Đẩy mạnh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

01/12/2020

Đẩy mạnh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
Cần chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng
Cần chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/11/2020

Thời lượng:

Cần chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

24/11/2020

Cần chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng
Chính sách hỗ trợ cần sát nhu cầu và dễ tiếp cận hơn với doanh nghiệp
Chính sách hỗ trợ cần sát nhu cầu và dễ tiếp cận hơn với doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/11/2020

Thời lượng:

Chính sách hỗ trợ cần sát nhu cầu và dễ tiếp cận hơn với doanh nghiệp

17/11/2020

Chính sách hỗ trợ cần sát nhu cầu và dễ tiếp cận hơn với doanh nghiệp
Thúc đẩy giải ngân vốn ODA
Thúc đẩy giải ngân vốn ODA

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA

27/10/2020

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA
Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/10/2020

Thời lượng:

Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

20/10/2020

Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/01/2021
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/01/2021

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/01/2021

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP
Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thời lượng:

Tháo gỡ khó khăn cho DN từ Nghị quyết 02/2021/NQ-CP

Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2021
Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2021

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/01/2021

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 18/01/2021