Chính phủ và Người dân

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA
Thúc đẩy giải ngân vốn ODA

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA

27/10/2020

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA
Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/10/2020

Thời lượng:

Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

20/10/2020

Thúc đẩy thực hiện dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Tăng năng suất lao động - Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế
Tăng năng suất lao động - Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/10/2020

Thời lượng:

Tăng năng suất lao động - Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế

13/10/2020

Tăng năng suất lao động - Tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế
Doanh nghiệp mong chờ cuộc cách mạng cho xuất nhập khẩu
Doanh nghiệp mong chờ cuộc cách mạng cho xuất nhập khẩu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 06/10/2020

Thời lượng:

Doanh nghiệp mong chờ cuộc cách mạng cho xuất nhập khẩu

06/10/2020

Doanh nghiệp mong chờ cuộc cách mạng cho xuất nhập khẩu
Giải bài toán vượt "lực cản" giải phóng mặt bằng
Giải bài toán vượt "lực cản" giải phóng mặt bằng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 29/09/2020

Thời lượng:

Giải bài toán vượt "lực cản" giải phóng mặt bằng

29/09/2020

Giải bài toán vượt "lực cản" giải phóng mặt bằng
Bảo đảm thực chất, hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Bảo đảm thực chất, hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 22/09/2020

Thời lượng:

Bảo đảm thực chất, hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

22/09/2020

Bảo đảm thực chất, hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng
Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 15/09/2020

Thời lượng:

Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng

15/09/2020

Vượt qua thách thức của đại dịch Covid: Xuất khẩu tăng trưởng
Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số
Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/09/2020

Thời lượng:

Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số

08/09/2020

Cần có thêm các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số
Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam
Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 01/09/2020

Thời lượng:

Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam

01/09/2020

Cải cách hành chính thúc đẩy FDI Hàn Quốc tại Việt Nam
Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ
Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 25/08/2020

Thời lượng:

Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ

25/08/2020

Tiếp tục hỗ trợ đúng và đủ đối tượng thụ hưởng gói 62.000 tỷ
Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI
Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 18/08/2020

Thời lượng:

Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI

18/08/2020

Hoàn thiện chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút có chọn lọc vốn FDI
Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA
Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 11/08/2020

Thời lượng:

Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA

11/08/2020

Cải cách thể chế để tận dụng cơ hội từ EVFTA

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế
Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN
Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020