Chính phủ và Người dân

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

23/02/2018

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

20/02/2018

Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch
Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch

16/02/2018

Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch
Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô
Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô

13/02/2018

Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô
Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở
Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở

09/02/2018

Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở
Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV
Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV

06/02/2018

Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV
Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá
Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá

02/02/2018

Thu hút doanh nghiệp về nông nghiệp,nông thôn cần có chính sách đột phá
Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT
Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT

30/01/2018

Dự thảo mẫu, quy trình quản lý và sử dụng thẻ BHXH, BHYT
Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018
Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018

26/01/2018

Những điểm mới trong thẻ bảo hiểm y tế 2018
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký, xác nhận ngành nghề kinh doanh
Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký, xác nhận ngành nghề kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

23/01/2018

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc đăng ký, xác nhận ngành nghề kinh doanh
Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018
Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018

19/01/2018

Điểm mới trong 10 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018
Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm
Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm

16/01/2018

Nghị định thay thế Nghị định 38 về Luật an toàn thực phẩm

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018