Chính phủ điện tử

Chương trình IT Today số 03
Chương trình IT Today số 03

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 03

06/10/2016

Chương trình IT Today số 03
Chương trình IT Today số 02
Chương trình IT Today số 02

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 02

29/09/2016

Chương trình IT Today số 02
Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia
Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia

Chuyên mục: Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 22/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia

22/07/2016

Kết nối điện tử cửa khẩu cảng biển với một cửa Quốc gia
Chương trình IT Today số 01
Chương trình IT Today số 01

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 01

27/06/2016

Chương trình IT Today số 01
Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM
Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 04/03/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM

04/03/2016

Thành công kết nối liên thông văn bản điện tử trục VPCP - UBND TP.HCM
Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới
Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/01/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới

09/01/2016

Các nhiệm vụ trọng tâm của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trong giai đoạn mới
100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử
100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Sự kiện Tuần;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/10/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử

20/10/2015

100% dịch vụ công sẽ được cung cấp qua mạng điện tử
Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 08/08/2015

Thời lượng:

08/08/2015

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
NDCP số 95: Tăng cường triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
NDCP số 95: Tăng cường triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 31/07/2015

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) NDCP số 95: Tăng cường triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

31/07/2015

NDCP số 95: Tăng cường triển khai dịch vụ kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử
Nghệ An - Điểm sáng về cải cách thuế và nộp thuế điện tử
Nghệ An - Điểm sáng về cải cách thuế và nộp thuế điện tử

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 03/06/2015

Thời lượng:

03/06/2015

Nghệ An - Điểm sáng về cải cách thuế và nộp thuế điện tử
Hải Phòng triển khai Chính quyền điện tử theo mô hình mẫu
Hải Phòng triển khai Chính quyền điện tử theo mô hình mẫu

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 14/05/2015

Thời lượng:

14/05/2015

Hải Phòng triển khai Chính quyền điện tử theo mô hình mẫu

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)