Chính phủ điện tử

Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử
Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử

30/03/2017

Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

23/03/2017

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục
VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

16/03/2017

VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
Chương trình IT Today số 24
Chương trình IT Today số 24

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 24

09/03/2017

Chương trình IT Today số 24
Chương trình IT Today số 23
Chương trình IT Today số 23

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 23

02/03/2017

Chương trình IT Today số 23
Chương trình IT Today số 22
Chương trình IT Today số 22

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 22

23/02/2017

Chương trình IT Today số 22
Chương trình IT Today số 21
Chương trình IT Today số 21

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 21

16/02/2017

Chương trình IT Today số 21
Chương trình IT Today số 20
Chương trình IT Today số 20

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 20

09/02/2017

Chương trình IT Today số 20
Chương trình IT Today số 19
Chương trình IT Today số 19

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình IT Today số 19

02/02/2017

Chương trình IT Today số 19
Chương trình IT Today số 18
Chương trình IT Today số 18

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 18

19/01/2017

Chương trình IT Today số 18
Chương trình IT Today số 17
Chương trình IT Today số 17

Chuyên mục: Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 12/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Chương trình IT Today số 17

12/01/2017

Chương trình IT Today số 17
Chương trình IT Today số 16
Chương trình IT Today số 16

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 16

05/01/2017

Chương trình IT Today số 16

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)