Chính phủ điện tử

Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh
Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh

21/09/2017

Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh
Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội
Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/09/2017

Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội
Cổng thông tin chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
Cổng thông tin chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cổng thông tin chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em

07/09/2017

Cổng thông tin chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em
Cổng Thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Cổng Thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 31/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

31/08/2017

Cổng Thông tin điện tử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Cục Bảo vệ thực vật
Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Cục Bảo vệ thực vật

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Cục Bảo vệ thực vật

24/08/2017

Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại Cục Bảo vệ thực vật
Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền
Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền

17/08/2017

Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền
Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước
Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

10/08/2017

Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước
Cấp giấy phép trực tuyến cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam
Cấp giấy phép trực tuyến cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cấp giấy phép trực tuyến cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam

03/08/2017

Cấp giấy phép trực tuyến cho người nước ngoài lao động tại Việt Nam
Thanh toán không dùng tiền mặt khi mua xăng, dầu
Thanh toán không dùng tiền mặt khi mua xăng, dầu

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

27/07/2017

Thanh toán không dùng tiền mặt khi mua xăng, dầu
Phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật
Phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

20/07/2017

Phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật
Quy định quản lý về chuyển nhượng tên miền
Quy định quản lý về chuyển nhượng tên miền

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quy định quản lý về chuyển nhượng tên miền

13/07/2017

Quy định quản lý về chuyển nhượng tên miền
Tháo gỡ vướng mắc trong việc thuê dịch vụ CNTT
Tháo gỡ vướng mắc trong việc thuê dịch vụ CNTT

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ vướng mắc trong việc thuê dịch vụ CNTT

06/07/2017

Tháo gỡ vướng mắc trong việc thuê dịch vụ CNTT

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 21/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 21/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/09/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 21/09/2017

Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh
Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực triển lãm ảnh

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/09/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)