Chính phủ điện tử

Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành thuế
Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành thuế

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

25/05/2017

Kết quả triển khai dịch vụ công trực tuyến ngành thuế
Bộ Tài chính dẫn đầu trong triển khai ứng dụng CNTT
Bộ Tài chính dẫn đầu trong triển khai ứng dụng CNTT

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

18/05/2017

Bộ Tài chính dẫn đầu trong triển khai ứng dụng CNTT
Cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên mạng xã hội
Cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên mạng xã hội

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

11/05/2017

Cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên mạng xã hội
Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt nam
Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt nam

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt nam

04/05/2017

Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt nam
Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

27/04/2017

Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng
EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng

20/04/2017

EVN áp dụng công nghệ trong dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân
Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân

13/04/2017

Hệ thống thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân
Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4

06/04/2017

Phát triển Chính phủ điện tử trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4
Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử
Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử

30/03/2017

Tỉnh Phú Thọ nỗ lực xây dựng Chính phủ điện tử
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục
Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

23/03/2017

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành giáo dục
VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử

16/03/2017

VNPT thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử
Chương trình IT Today số 24
Chương trình IT Today số 24

Chuyên mục: Chính phủ điện tử;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình IT Today số 24

09/03/2017

Chương trình IT Today số 24
  • 2
  • 3
  • 4

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 26/05/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 26/05/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/05/2017

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 26/05/2017

Đề nghị Google xử lý thông tin vi phạm pháp luật
Đề nghị Google xử lý thông tin vi phạm pháp luật

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/05/2017

Thời lượng:

Đề nghị Google xử lý thông tin vi phạm pháp luật

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về mục tiêu tăng trưởng 6,7%
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về mục tiêu tăng trưởng 6,7%