Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016

25/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016

18/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016

11/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016

04/09/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/09/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/08/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/08/2016

28/08/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/08/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/08/2016

21/08/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/08/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/08/2016

14/08/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016

07/08/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016

31/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016

24/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016

17/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016

10/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018