Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/03/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/03/2018

25/03/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/03/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/03/2018

18/03/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/03/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/03/2018

11/03/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/03/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

04/03/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/03/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/02/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/02/2018

25/02/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/02/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

18/02/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/02/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/02/2018

11/02/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/02/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

04/02/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/02/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/01/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/01/2018

28/01/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/01/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

21/01/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/01/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/01/2018

14/01/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/01/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/01/2018

07/01/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/01/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Thủ tướng Australia thăm chính thức Việt Nam

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/08/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2019