Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017

22/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017

15/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017

08/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016

01/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016

25/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

18/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016

11/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016

04/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016

27/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016

20/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016

13/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016

06/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018