Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

18/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016

11/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016

04/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016

27/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016

20/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016

13/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016

06/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 30/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016

30/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016

23/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016

16/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016

09/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016

02/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/10/2016

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018