Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016

01/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016

25/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

18/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016

11/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016

04/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016

27/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016

20/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016

13/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016

06/11/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/11/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 30/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016

30/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016

23/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/10/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016

16/10/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/10/2016

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)