Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017

12/03/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017

05/03/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

26/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017

19/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017

12/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017

29/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017

22/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017

15/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017

08/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016

01/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 31/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016

25/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

18/12/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/12/2016

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/11/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK
Thủ tướng tiếp Chủ tịch tập đoàn SK

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka
Thủ tướng tiếp phòng Thương mại và Công nghiệp Osaka

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)