Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017

02/04/2017

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 01/04/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 25/03/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 25/03/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin chính phủ tuần qua ngày 25/03/2017

26/03/2017

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 25/03/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 18/03/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 18/03/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin chính phủ tuần qua ngày 18/03/2017

19/03/2017

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 18/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017

12/03/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017

05/03/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/03/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017

26/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017

19/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/02/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017

12/02/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/02/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017

29/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017

22/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017

15/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/01/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017

08/01/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/01/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)