Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

31/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/12/2017

24/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/12/2017

17/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017

10/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017

03/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

26/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) -Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017

19/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

12/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017

05/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017

29/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017

22/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017

15/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018