Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/10/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 25/10/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/10/2020

25/10/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/10/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 18/10/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/10/2020

18/10/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/10/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 11/10/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/10/2020

11/10/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/10/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 04/10/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/10/2020

04/10/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/10/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/09/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/09/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/09/2020

27/09/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/09/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 20/09/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/09/2020

20/09/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/09/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/09/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/09/2020

13/09/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/09/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 06/09/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/09/2020

06/09/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/09/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/08/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/08/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 30/08/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/08/2020

30/08/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/08/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/08/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/08/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/08/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/08/2020

23/08/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/08/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/08/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/08/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 16/08/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/08/2020

16/08/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/08/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/08/2020
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/08/2020

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 09/08/2020

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/08/2020

09/08/2020

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/08/2020

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế
Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN
Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020