Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/06/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/06/2017

25/06/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/06/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

18/06/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/06/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

11/06/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 10/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/06/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/06/2017

04/06/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 03/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/05/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/05/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/05/2017

28/05/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 27/05/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/05/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/05/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/05/2017

21/05/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 20/05/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/05/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/05/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

14/05/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/05/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/05/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/05/2015

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/05/2015

07/05/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/05/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/04/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/04/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) -Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/04/2017

30/04/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 29/04/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015

23/04/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 22/04/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015

16/04/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/04/2015
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/04/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017

09/04/2017

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 08/04/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.cinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017