Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017

10/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017

03/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

26/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) -Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017

19/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

12/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017

05/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017

29/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017

22/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017

15/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/10/2017

08/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/09/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

01/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/09/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/09/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/09/2017

24/09/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/09/2017

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 10/12/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 11/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp
2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - 2018 là năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp