Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/07/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/07/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/07/2018

15/07/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/07/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/07/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/07/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/07/2018

08/07/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/07/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/06/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/06/2018

01/07/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/06/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/06/2018

24/06/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/06/2018

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/06/2018

17/06/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/06/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/06/2018

10/06/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/06/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/06/2018

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/06/2018

03/06/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/06/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/05/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/05/2018

27/05/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 26/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/05/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/05/2018

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/05/2018

20/05/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/05/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/05/2018

13/05/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/05/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/05/2018

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/05/2018

06/05/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 05/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/04/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/04/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/04/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/04/2018

29/04/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/04/2018

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất
Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng Chính phủ điện tử: Nghĩ lớn, hành động nhanh, bắt đầu từ cái nhỏ nhất

Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0
Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Phải tự đổi mới để trở thành Chính phủ thời đại 4.0

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018