All News

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế
Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Chuyên mục: All News;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

28/10/2020

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế
Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN
Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Chuyên mục: All News;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

28/10/2020

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020

Chuyên mục: All News;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020

28/10/2020

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020
Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân
Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân

28/10/2020

Phó Thủ tướng kiểm tra tình hình sơ tán, bảo đảm an toàn cho người dân
Chương trình thời sự 19h ngày 27/10/2020
Chương trình thời sự 19h ngày 27/10/2020

Chuyên mục: All News;Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 27/10/2020

27/10/2020

Chương trình thời sự 19h ngày 27/10/2020
Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ
Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

27/10/2020

Thủ tướng dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ
Thủ tướng gặp mặt Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Thủ tướng gặp mặt Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Thủ tướng gặp mặt Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

27/10/2020

Thủ tướng gặp mặt Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Xuất khẩu nỗ lực vượt khó khăn
Xuất khẩu nỗ lực vượt khó khăn

Chuyên mục: All News;Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Xuất khẩu nỗ lực vượt khó khăn

27/10/2020

Xuất khẩu nỗ lực vượt khó khăn
Giải bài toán cho kích cầu du lịch
Giải bài toán cho kích cầu du lịch

Chuyên mục: All News;Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Giải bài toán cho kích cầu du lịch

27/10/2020

Giải bài toán cho kích cầu du lịch
Thúc đẩy giải ngân vốn ODA
Thúc đẩy giải ngân vốn ODA

Chuyên mục: All News;Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA

27/10/2020

Thúc đẩy giải ngân vốn ODA
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/10/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/10/2020

Chuyên mục: All News;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/10/2020

27/10/2020

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/10/2020
Hết sức khẩn trương phòng chống bão số 9
Hết sức khẩn trương phòng chống bão số 9

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/10/2020

Thời lượng:

Hết sức khẩn trương phòng chống bão số 9

27/10/2020

Hết sức khẩn trương phòng chống bão số 9

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Video mới nhất

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế
Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Điều chỉnh cơ cấu thu chi ngân sách dựa trên thay đổi thực tế

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN
Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Đoàn kết, chủ động thích ứng để hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020
Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 28/10/2020

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/10/2020