Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chuyên mục: Sự kiện Tuần 22/03/2016

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Bảo tồn văn hóa truyền thống: Nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài
Bảo tồn văn hóa truyền thống: Nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/11/2021

Thời lượng:

Bảo tồn văn hóa truyền thống: Nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài

Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội
Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/11/2021

Thời lượng:

Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước
Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 24/11/2021

Thời lượng:

Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa trong sự nghiệp phát triển đất nước

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/11/2021

Thời lượng:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa

"Căn cước văn hóa dân tộc" trong thời kỳ hội nhập
"Căn cước văn hóa dân tộc" trong thời kỳ hội nhập

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/11/2021

Thời lượng:

"Căn cước văn hóa dân tộc" trong thời kỳ hội nhập

Đưa đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới
Đưa đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 22/11/2021

Thời lượng:

Đưa đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản lên tầm cao mới