Diễn đàn kinh tế năm nước Mekong
Diễn đàn kinh tế năm nước Mekong

Chuyên mục: Hoạt động của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày phát hành: 03/07/2015

Thời lượng:

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp các nhà Lãnh đạo Mekong
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp các nhà Lãnh đạo Mekong

Chuyên mục: Hoạt động của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày phát hành: 03/07/2015

Thời lượng:

Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 21/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 21/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đối thoại về nhiều vấn đề ‘nóng’
Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đối thoại về nhiều vấn đề ‘nóng’

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đối thoại về nhiều vấn đề ‘nóng’

Hải Phòng cần nỗ lực tăng trưởng 14% để giúp các địa phương khác
Hải Phòng cần nỗ lực tăng trưởng 14% để giúp các địa phương khác

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hải Phòng cần nỗ lực tăng trưởng 14% để giúp các địa phương khác

Nhà đầu tư Mỹ đánh giá thị trường Việt Nam hấp dẫn, cạnh tranh toàn cầu
Nhà đầu tư Mỹ đánh giá thị trường Việt Nam hấp dẫn, cạnh tranh toàn cầu

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 03/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhà đầu tư Mỹ đánh giá thị trường Việt Nam hấp dẫn, cạnh tranh toàn cầu

Bộ Công Thương chưa xem xét tăng giá điện
Bộ Công Thương chưa xem xét tăng giá điện

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 03/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ Công Thương chưa xem xét tăng giá điện

Doanh nghiệp được hưởng gì từ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Doanh nghiệp được hưởng gì từ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Những vấn đề đặt ra trong sản xuất và cung ứng Tôm giống
Những vấn đề đặt ra trong sản xuất và cung ứng Tôm giống

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.cinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 25/06/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 25/06/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 25/06/2017

Thủ tướng nhắc EVN 3 vấn đề lớn
Thủ tướng nhắc EVN 3 vấn đề lớn

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng nhắc EVN 3 vấn đề lớn

Xử lý than tồn kho là nhiệm vụ cấp bách
Xử lý than tồn kho là nhiệm vụ cấp bách

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xử lý than tồn kho là nhiệm vụ cấp bách

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Cổ phần hóa là yếu tố then chốt
Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Cổ phần hóa là yếu tố then chốt

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 20/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tập đoàn Dệt may Việt Nam: Cổ phần hóa là yếu tố then chốt

VPCP: "Quy trình tốt, kỹ năng giỏi" trong công tác lễ tân, hậu cần
VPCP: "Quy trình tốt, kỹ năng giỏi" trong công tác lễ tân, hậu cần

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - VPCP: "Quy trình tốt, kỹ năng giỏi" trong công tác lễ tân, hậu cần

Việt Nam đóng góp tích cực cho tiến trình hợp tác APEC
Việt Nam đóng góp tích cực cho tiến trình hợp tác APEC

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 20/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Việt Nam đóng góp tích cực cho tiến trình hợp tác APEC

Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC
Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 20/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC

Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy
Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy

Báo động tình trạng vi phạm thương hiệu trong kinh doanh xăng dầu
Báo động tình trạng vi phạm thương hiệu trong kinh doanh xăng dầu

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 19/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Báo động tình trạng vi phạm thương hiệu trong kinh doanh xăng dầu

Công tác chuẩn bị cung ứng điện trong mùa khô 2017 của EVNNPC
Công tác chuẩn bị cung ứng điện trong mùa khô 2017 của EVNNPC

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 19/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/06/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 24/06/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/06/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 17/06/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 18/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội
Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Chuyên mục: Phát biểu của Thủ tướng;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích
Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích

Chuyên mục: Phát biểu của Thủ tướng;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích

Suất đầu tư đường cao tốc Việt Nam không cao hơn thế giới
Suất đầu tư đường cao tốc Việt Nam không cao hơn thế giới

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 15/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Suất đầu tư đường cao tốc Việt Nam không cao hơn thế giới

Giải quyết phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản
Giải quyết phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 15/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giải quyết phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

CNTT tại tỉnh Hà Nam: Thực trạng và giải pháp
CNTT tại tỉnh Hà Nam: Thực trạng và giải pháp

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 22/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Xét tuyển Đại học trực tuyến
Xét tuyển Đại học trực tuyến

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 15/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xét tuyển Đại học trực tuyến

SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017
SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin Hội nhập;APEC Việt Nam 2017

Ngày phát hành: 12/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017

Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec
Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec

Chuyên mục: APEC Việt Nam 2017

Ngày phát hành: 10/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec

Video mới nhất

Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người
Hỗ trợ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc rất ít người

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/06/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.cinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 26/06/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 26/06/2017

Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đối thoại về nhiều vấn đề ‘nóng’
Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đối thoại về nhiều vấn đề ‘nóng’

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tiếp xúc cử tri, Thủ tướng đối thoại về nhiều vấn đề ‘nóng’

Hải Phòng cần nỗ lực tăng trưởng 14% để giúp các địa phương khác
Hải Phòng cần nỗ lực tăng trưởng 14% để giúp các địa phương khác

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 27/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hải Phòng cần nỗ lực tăng trưởng 14% để giúp các địa phương khác

Thủ tướng dự Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội
Thủ tướng dự Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng dự Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 25/06/2017