Diễn đàn kinh tế năm nước Mekong
Diễn đàn kinh tế năm nước Mekong

Chuyên mục: Hoạt động của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày phát hành: 03/07/2015

Thời lượng:

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp các nhà Lãnh đạo Mekong
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp các nhà Lãnh đạo Mekong

Chuyên mục: Hoạt động của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày phát hành: 03/07/2015

Thời lượng:

Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Tránh lãng phí trong tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học
Tránh lãng phí trong tổ chức nghiên cứu đề tài khoa học

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày phát hành: 20/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Vai trò của KHCN trong hội nhập và phát triển thị trường
Vai trò của KHCN trong hội nhập và phát triển thị trường

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Ngày phát hành: 20/03/2018

Thời lượng:

Vai trò của KHCN trong hội nhập và phát triển thị trường

Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện
Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai
Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu

Thủ tướng tiếp toàn quyền Australia
Thủ tướng tiếp toàn quyền Australia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp toàn quyền Australia

Tự do tín ngưỡng không được vi phạm pháp luật
Tự do tín ngưỡng không được vi phạm pháp luật

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 03/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tự do tín ngưỡng không được vi phạm pháp luật

Không thể vỡ quỹ BHXH năm 2025
Không thể vỡ quỹ BHXH năm 2025

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 03/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Không thể vỡ quỹ BHXH năm 2025

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước
Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn đối thoại trực tuyến với đoàn viên, thanh niên cả nước

Giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Quyền lợi và những vấn đề đặt ra
Giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Quyền lợi và những vấn đề đặt ra

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Quyền lợi và những vấn đề đặt ra

Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 24/05/2018

Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2018
Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2018

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 23/05/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 23/05/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 23/05/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 23/05/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/05/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/05/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/05/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 3 Bộ về giải ngân vốn đầu tư công
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 3 Bộ về giải ngân vốn đầu tư công

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/05/2018

Thời lượng:

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với 3 Bộ về giải ngân vốn đầu tư công

Xây dựng đội ngũ cán bộ: Nhiệm vụ chiến lược trong cải cách chính trị
Xây dựng đội ngũ cán bộ: Nhiệm vụ chiến lược trong cải cách chính trị

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Xây dựng đội ngũ cán bộ: Nhiệm vụ chiến lược trong cải cách chính trị

Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/05/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/05/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/05/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/05/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/05/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 24/05/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 24/05/2018

Thủ tướng gợi ý 5 vấn đề cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tướng gợi ý 5 vấn đề cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 18/05/2018

Thời lượng:

Thủ tướng gợi ý 5 vấn đề cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ
Đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 17/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đoàn viên thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ

Toàn văn phiên toàn thể Hội nghị thượng đỉnh GMS 6
Toàn văn phiên toàn thể Hội nghị thượng đỉnh GMS 6

Chuyên mục: Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 31/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Toàn văn phiên toàn thể Hội nghị thượng đỉnh GMS 6

Phiên họp toàn thể đối thoại chính sách Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS
Phiên họp toàn thể đối thoại chính sách Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS

Chuyên mục: Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 30/03/2018

Thời lượng:

Phiên họp toàn thể đối thoại chính sách Diễn đàn Thượng đỉnh kinh doanh GMS

Australia - Thị trường mở cho Dệt may Việt Nam
Australia - Thị trường mở cho Dệt may Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Australia - Thị trường mở cho Dệt may Việt Nam

Đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước
Đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/05/2018

Thời lượng:

Đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn tại doanh nghiệp có vốn nhà nước

Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam
Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 26/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam

Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh
Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 13/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/05/2018

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 20/05/2018

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/05/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/05/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/05/2018

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 13/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/05/2018

Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội
Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Chuyên mục: Phát biểu của Thủ tướng;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích
Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích

Chuyên mục: Phát biểu của Thủ tướng;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích

Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện
Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Bình Thuận
Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Bình Thuận

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 05/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại Bình Thuận

Hiệu quả của ứng dụng CNTT tại TP.Rạch Giá
Hiệu quả của ứng dụng CNTT tại TP.Rạch Giá

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 28/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017
SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin Hội nhập;APEC Việt Nam 2017

Ngày phát hành: 12/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017

Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec
Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec

Chuyên mục: APEC Việt Nam 2017

Ngày phát hành: 10/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec

Video mới nhất

Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện
Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng KH&ĐT: Giải ngân vốn đầu tư công đã có cải thiện

Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai
Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề nghị sửa Luật Đầu tư công và Luật Đất đai

Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Chuyên mục: Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời;Thông tin đa phương tiện;Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng NN&PTNN phát biểu về: Tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu
Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị Gặp gỡ châu Âu

Những kết quả đạt được là hết sức đáng trân trọng
Những kết quả đạt được là hết sức đáng trân trọng

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Những kết quả đạt được là hết sức đáng trân trọng

Đại biểu cảnh báo công tác phòng cháy, quản lý chung cư
Đại biểu cảnh báo công tác phòng cháy, quản lý chung cư

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Đại biểu cảnh báo công tác phòng cháy, quản lý chung cư

Tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội
Tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội

Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp
Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

Chuyên mục: Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 25/05/2018

Thời lượng:

Cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp