Diễn đàn kinh tế năm nước Mekong
Diễn đàn kinh tế năm nước Mekong

Chuyên mục: Hoạt động của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày phát hành: 03/07/2015

Thời lượng:

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp các nhà Lãnh đạo Mekong
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản tiếp các nhà Lãnh đạo Mekong

Chuyên mục: Hoạt động của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Ngày phát hành: 03/07/2015

Thời lượng:

Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thăm Việt Nam
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thăm Việt Nam

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật
Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật

Phát triển kinh tế nhưng phải bảo vệ môi trường
Phát triển kinh tế nhưng phải bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 03/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Phát triển kinh tế nhưng phải bảo vệ môi trường

Nhận diện và tháo gỡ vướng mắc trong gói 100.000 tỷ đồng
Nhận diện và tháo gỡ vướng mắc trong gói 100.000 tỷ đồng

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Họp báo Chính phủ

Ngày phát hành: 03/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nhận diện và tháo gỡ vướng mắc trong gói 100.000 tỷ đồng

Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển
Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển

Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội
Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chương trình thời sự 19h ngày 22/08/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/08/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 22/08/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/08/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/08/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/08/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 21/08/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 21/08/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 22/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 21/08/2017

Đẩy mạnh việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh
Đẩy mạnh việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh

Minh bạch trong định giá cổ phần hóa DNNN
Minh bạch trong định giá cổ phần hóa DNNN

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 21/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Minh bạch trong định giá cổ phần hóa DNNN

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/08/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/08/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/08/2017

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/08/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/08/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 22/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/08/2017

Giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống 15%
Giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống 15%

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 21/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giảm tỷ lệ hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành xuống 15%

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018
Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 21/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2018

Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Asean
Các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập Asean

Chuyên mục: Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 09/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

50 năm thành lập ASEAN
50 năm thành lập ASEAN

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;Thông tin Hội nhập

Ngày phát hành: 08/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề nghị bãi bỏ Nghị định kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới
Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 18/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường liên kết chuỗi trong hợp tác xã kiểu mới

Petrolimex và VNR hợp tác toàn diện trong sản xuất, kinh doanh
Petrolimex và VNR hợp tác toàn diện trong sản xuất, kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 28/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Petrolimex và VNR hợp tác toàn diện trong sản xuất, kinh doanh

PVN nỗ lực đạt sản lượng 13,28 triệu tấn dầu thô
PVN nỗ lực đạt sản lượng 13,28 triệu tấn dầu thô

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 21/07/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - PVN nỗ lực đạt sản lượng 13,28 triệu tấn dầu thô

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/08/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/08/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 20/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 19/08/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/08/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/08/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 13/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 12/08/2017

Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội
Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Chuyên mục: Phát biểu của Thủ tướng;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 25/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Trích phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội

Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích
Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích

Chuyên mục: Phát biểu của Thủ tướng;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Hội nghị trực tuyến với địa phương: Không báo cáo thành tích

Suất đầu tư đường cao tốc Việt Nam không cao hơn thế giới
Suất đầu tư đường cao tốc Việt Nam không cao hơn thế giới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 15/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Suất đầu tư đường cao tốc Việt Nam không cao hơn thế giới

Giải quyết phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản
Giải quyết phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời

Ngày phát hành: 15/06/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giải quyết phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản

Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền
Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 17/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền

Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước
Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ điện tử

Ngày phát hành: 10/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017
SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin Hội nhập;APEC Việt Nam 2017

Ngày phát hành: 12/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - SOM-2: Đợt hội nghị lớn thứ 2 của năm APEC 2017

Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec
Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec

Chuyên mục: APEC Việt Nam 2017

Ngày phát hành: 10/05/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hội nghị lần thứ 2 các quan chức cao cấp Apec

Video mới nhất

Đẩy mạnh việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh
Đẩy mạnh việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đẩy mạnh việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh

Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 23/08/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thăm Việt Nam
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thăm Việt Nam

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển
Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giảm gánh nặng chi phí, thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/08/2017
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/08/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/08/2017

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/08/2017
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/08/2017

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/08/2017

Chương trình thời sự 19h ngày 22/08/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 22/08/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình thời sự 19h ngày 22/08/2017

Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật
Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/08/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật