• Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 18/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines
 • Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ
  Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 18/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ

  Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ
 • Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường
  Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 17/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường

  Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường
 • Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 17/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
 • Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019
  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

  Ngày phát hành: 16/06/2019

  Thời lượng:

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019
 • Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất
  Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 15/06/2019

  Thời lượng:

  Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất

  Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất
 • Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam
  Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 15/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

  Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam
 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 15/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand
 • Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD
  Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 14/06/2019

  Thời lượng:

  Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD

  Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD
 • Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược
  Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 14/06/2019

  Thời lượng:

  Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược

  Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược
 • Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam
  Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 13/06/2019

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam

  Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam
 • Tháo gỡ khó khăn để bảo tồn Cố đô Huế
  Tháo gỡ khó khăn để bảo tồn Cố đô Huế

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 11/06/2019

  Thời lượng:

  Tháo gỡ khó khăn để bảo tồn Cố đô Huế

  Tháo gỡ khó khăn để bảo tồn Cố đô Huế
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 11/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste
 • Toàn quốc ra quân chống rác thải nhựa
  Toàn quốc ra quân chống rác thải nhựa

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 09/06/2019

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Toàn quốc ra quân chống rác thải nhựa

  Toàn quốc ra quân chống rác thải nhựa
 • Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019
  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

  Ngày phát hành: 09/06/2019

  Thời lượng:

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019
 • Học viện Hành chính góp phần xây dựng Nhà nước kiến tạo
  Học viện Hành chính góp phần xây dựng Nhà nước kiến tạo

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 08/06/2019

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Học viện Hành chính góp phần xây dựng Nhà nước kiến tạo

  Học viện Hành chính góp phần xây dựng Nhà nước kiến tạo
 • Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 08/06/2019

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
 • Thủ tướng mong đại biểu Quốc hội trẻ có khát vọng
  Thủ tướng mong đại biểu Quốc hội trẻ có khát vọng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 07/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng mong đại biểu Quốc hội trẻ có khát vọng

  Thủ tướng mong đại biểu Quốc hội trẻ có khát vọng
 • Diễn đàn doanh nghiệp Italy - Asean
  Diễn đàn doanh nghiệp Italy - Asean

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 07/06/2019

  Thời lượng:

  Diễn đàn doanh nghiệp Italy - Asean

  Diễn đàn doanh nghiệp Italy - Asean
 • Thủ tướng Italy thăm chính thức Việt Nam
  Thủ tướng Italy thăm chính thức Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 05/06/2019

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Italy thăm chính thức Việt Nam

  Thủ tướng Italy thăm chính thức Việt Nam

Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 18/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn lớn của Philippines
 • Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ
  Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 18/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ

  Thủ tướng tiếp Đại sứ Ấn Độ
 • Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường
  Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 17/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường

  Thủ tướng: Phát triển đội ngũ DN để xây dựng nền kinh tế tự cường
 • Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 17/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
 • Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất
  Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 15/06/2019

  Thời lượng:

  Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất

  Nhà máy sản xuất ô tô VinFast đi vào sản xuất
 • Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam
  Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 15/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

  Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam
 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 15/06/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand
 • Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD
  Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 14/06/2019

  Thời lượng:

  Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD

  Phấn đấu đưa thương mại Việt - Hàn đạt 100 tỉ USD
 • Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược
  Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 14/06/2019

  Thời lượng:

  Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược

  Việt Nam - Australia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược
 • Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam
  Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 13/06/2019

  Thời lượng:

  (media.chinhphu.vn) - Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam

  Czech cấp lại thị thực lao động cho công dân Việt Nam

Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến

Sửa đổi Bộ luật Lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước
Sửa đổi Bộ luật Lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 17/05/2019

Thời lượng:

Sửa đổi Bộ luật Lao động đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước

Cuộc chiến chống ma túy: Thấy gì từ các vụ án khủng
Cuộc chiến chống ma túy: Thấy gì từ các vụ án khủng

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/05/2019

Thời lượng:

Cuộc chiến chống ma túy: Thấy gì từ các vụ án khủng

Cuộc chiến chống ma túy: Thấy gì từ các vụ án khủng
Văn bản ban hành phải vì cuộc sống
Văn bản ban hành phải vì cuộc sống

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 23/04/2019

Thời lượng:

Văn bản ban hành phải vì cuộc sống

Văn bản ban hành phải vì cuộc sống

Sự kiện Tuần

Nghị quyết 120/NQ-CP: Quyết tâm hành động để Đồng bằng sông Cửu Long cất cánh
Nghị quyết 120/NQ-CP: Quyết tâm hành động để Đồng bằng sông Cửu Long cất cánh

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 18/06/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nghị quyết 120/NQ-CP: Quyết tâm hành động để Đồng bằng sông Cửu Long cất cánh

VPCP chúc mừng Quốc khánh Liên bang Nga
VPCP chúc mừng Quốc khánh Liên bang Nga

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/06/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - VPCP chúc mừng Quốc khánh Liên bang Nga

VPCP chúc mừng Quốc khánh Liên bang Nga
Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững
Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 11/06/2019

Thời lượng:

Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững

Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 18/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 17/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 11/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 10/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 07/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 06/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 05/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

  Ngày phát hành: 04/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/06/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/06/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 03/06/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/06/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/06/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/05/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/05/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 31/05/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/05/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/05/2019

Chính phủ và Người dân

Thuốc lá lậu: Tiêu hủy không được, bán cũng không xong
Thuốc lá lậu: Tiêu hủy không được, bán cũng không xong

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 18/06/2019

Thời lượng:

Thuốc lá lậu: Tiêu hủy không được, bán cũng không xong

18/06/2019

Thuốc lá lậu: Tiêu hủy không được, bán cũng không xong
Chống rác thải nhựa từ những điều nhỏ nhất
Chống rác thải nhựa từ những điều nhỏ nhất

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 11/06/2019

Thời lượng:

Chống rác thải nhựa từ những điều nhỏ nhất

11/06/2019

Chống rác thải nhựa từ những điều nhỏ nhất
Hoàn thiện khung khổ pháp lý với hộ kinh doanh
Hoàn thiện khung khổ pháp lý với hộ kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 04/06/2019

Thời lượng:

Hoàn thiện khung khổ pháp lý với hộ kinh doanh

04/06/2019

Hoàn thiện khung khổ pháp lý với hộ kinh doanh
Kiểm soát mặt tác hại của việc sử dụng rượu, bia từ khâu quảng cáo
Kiểm soát mặt tác hại của việc sử dụng rượu, bia từ khâu quảng cáo

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/05/2019

Thời lượng:

Kiểm soát mặt tác hại của việc sử dụng rượu, bia từ khâu quảng cáo

27/05/2019

Kiểm soát mặt tác hại của việc sử dụng rượu, bia từ khâu quảng cáo

Chính phủ và Doanh nghiệp

Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam
Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;All News

Ngày phát hành: 11/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Viettel thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam

11/05/2019

Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam
Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam
Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 26/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam

26/03/2018

Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam
Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh
Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 13/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh

13/03/2018

Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh
Năm 2018: Còn nhiều dư địa để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
Năm 2018: Còn nhiều dư địa để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 19/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Năm 2018: Còn nhiều dư địa để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

19/02/2018

Năm 2018: Còn nhiều dư địa để cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 16/06/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019

16/06/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 15/06/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 09/06/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019

09/06/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 08/06/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/06/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/06/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 02/06/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/06/2019

02/06/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 01/06/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/05/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/05/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 26/05/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/05/2019

26/05/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/05/2019

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 15/06/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2019

15/06/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 13/06/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 13/06/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 14/06/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 13/06/2019

14/06/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 13/06/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 12/06/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 12/06/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 13/06/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 12/06/2019

13/06/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 12/06/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 10/06/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 10/06/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 11/06/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 10/06/2019

11/06/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 10/06/2019
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/06/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 17/06/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/06/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 16/06/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 15/06/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 15/06/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/06/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 15/06/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 15/06/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 14/06/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 14/06/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 15/06/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 14/06/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 14/06/2019