Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đến Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần 26/02/2019

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Khát vọng thanh niên Việt Nam
Khát vọng thanh niên Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/03/2020

Thời lượng:

Khát vọng thanh niên Việt Nam

Ý thức người dân cần gắn với trách nhiệm xã hội
Ý thức người dân cần gắn với trách nhiệm xã hội

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 17/03/2020

Thời lượng:

Ý thức người dân cần gắn với trách nhiệm xã hội

Tích hợp thu tiền phạt vi phạm giao thông lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Tích hợp thu tiền phạt vi phạm giao thông lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/03/2020

Thời lượng:

Tích hợp thu tiền phạt vi phạm giao thông lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tìm cơ hội trong khó khăn
Tìm cơ hội trong khó khăn

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 13/03/2020

Thời lượng:

Tìm cơ hội trong khó khăn

Việt Nam sẵn sàng ứng phó trước các ca nhiễm COVID-19 mới
Việt Nam sẵn sàng ứng phó trước các ca nhiễm COVID-19 mới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News;Chống dịch như chống giặc

Ngày phát hành: 07/03/2020

Thời lượng:

Việt Nam sẵn sàng ứng phó trước các ca nhiễm COVID-19 mới

Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp và người dân
Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp và người dân

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 03/03/2020

Thời lượng:

Các gói hỗ trợ phải có hiệu lực ngay đến doanh nghiệp và người dân