Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/08/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 31/08/2017

Quy chế hoạt động Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289  kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Chuyển BQL các Bến xe khách Lào Cai thành Cty cổ phần

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa đồng ý chủ trương chuyển Ban Quản lý các Bến xe khách Lào Cai thành công ty cổ phần, hoàn thành chuyển đổi năm 2017-2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lào Cai rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020.

 

Giám sát thu thuế hoạt động kinh doanh casino

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino quy định tại Nghị định số 03/2017 của Chính phủ.

Dự thảo nêu rõ, mọi giao dịch liên quan đến đổi tiền, xuất nhập đồng tiền quy ước, nạp tiền vào máy trò chơi phải được theo dõi bằng phần mềm máy tính và đảm bảo định kỳ hàng ngày dữ liệu từ phần mềm phải được kết chuyển vào Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu quy định tại Thông tư này. Các giao dịch này phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 năm và báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 15/06/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 14/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 13/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 12/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 08/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 07/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2018