Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/02/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 27/02/2019

Tổng kết 15 năm tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 212/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo. Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức thực hiện việc tổng kết từ tháng 02/2019 đến tháng 9/2019.

Hoàn thiện Nghị định về sử dụng tài sản công thanh toán cho Nhà đầu tư BT

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án BT.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai hình thức Hợp đồng BT so với các quy định pháp luật có liên quan. Bộ Tài chính phải làm rõ cơ sở pháp lý của điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo Nghị định, trong đó giải trình rõ hơn về sự chưa phù hợp của Điều 1 Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ đối với các Hợp đồng BT đã ký trước ngày 1/1/2018. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề xuất cụ thể việc ban hành Nghị định này, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 22/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 21/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 15/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 09/05/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 08/05/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 07/05/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/05/2019