Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 25/04/2019

Quy định mới về thi tuyển công chức cấp xã

Thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng thi: Thi trắc nghiệm và thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Vòng 1 thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Trường hợp UBND cấp huyện không có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Đây là một trong những điểm đáng chú ý trong Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã, phường, thị trấn. Cũng theo Nghị định này, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/6/2019.

Quy định quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 33/2019/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Nghị định quy định, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý (không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) giao cho cơ quan được giao quản lý tài sản, gồm: Cơ quan được giao quản lý tài sản ở trung ương là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường bộ; ở địa phương là cơ quan giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường bộ; UBND quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; UBND xã, phường, thị trấn. Đồng thời, Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17/6/2019. Bãi bỏ Nghị định số 10/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 34 của UBTVQH

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3277/VPCP-QHĐP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các bộ chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 34 của UBTVQH. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2019; phối hợp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019… Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi)… Bộ trưởng Bộ Nội vụ chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập một số đơn vị hành chính dưới tỉnh thuộc tỉnh Đồng Nai: thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất; thị trấn Nhơn Trạch thuộc huyện Nhơn Trạch; 6 phường thuộc thành phố Biên Hòa.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/08/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/08/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 21/08/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/08/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/80/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/80/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 20/08/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/80/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/08/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/08/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 19/08/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/08/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/08/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/08/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 16/08/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 16/08/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/08/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/08/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 15/08/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/08/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/08/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/08/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 14/08/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/08/2019