Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 21/06/2019

Điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CPquy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Ngoài những quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke thì Nghị định này quy định, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ karaoke có trách nhiệm bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam; không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng, không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi; trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2018. Theo đó, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung phối hợp thực hiện các trọng tâm, tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. 

Công nhận 10 xã An toàn khu tại Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận 10 xã An toàn khu tại tỉnh Hòa Bình. Cụ thể, các xã Ân Nghĩa, Tân Mỹ, Yên Nghiệp thuộc huyện Lạc Sơn; Yên Thượng, Tân Phong, Thu Phong thuộc huyện Cao Phong; Trung Thành, Toàn Sơn, Tu Lý, Hiền Lương thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình được công nhận là xã An toàn khu của trung ương trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Các xã An toàn khu trên được thực hiện các chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/11/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/11/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 12/11/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/11/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/11/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/11/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 07/11/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/11/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/11/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/11/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 06/11/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/11/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/11/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/11/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 05/11/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/11/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/10/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/10/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 31/10/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 31/10/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/10/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/10/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 30/10/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/10/2019