Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/09/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 13/09/2017

Bản tin chỉ đạo điều hành ngày 13/9/2017

 

Lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14. Theo đó, ông Phùng Xuân Nhạ, Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng cấp Nhà nước xét phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14. Hội đồng hoạt động theo quy định tại Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”.

 

Hòa Bình cần phát huy hơn nữa tiềm năng đất đai, khoáng sản

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hòa Bình cần tập trung mọi nỗ lực, hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017; thực hiện tốt Nghị quyết số 75/NQ - CP ngày 09/8/2017 của Chính phủ và Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; nhận định, đánh giá, phân tích tình hình, tính toán kỹ khả năng thực hiện để xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai thực hiện.

 

Nghiên cứu trường hợp chuyển đơn vị sự nghiệp thành cty cổ phần

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xác định hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe và các ngành nghề tương tự có thuộc diện không thực hiện cổ phần hóa trong khái niệm "bệnh viện, trường học" hay không, theo chủ trương "cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện, trừ các bệnh viện, trường học" nêu tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 1/10/2017 để thống nhất triển khai, thực hiện chủ trương này của Đảng.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 19/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 18/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 13/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 11/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 10/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/07/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/07/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/07/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 06/07/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/07/2018