Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/03/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 12/03/2019

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; kiên quyết xử lý những hành vi làm sai lệch bản chất của lễ hội;... là những nội dung quan trọng tại Nghị quyếtphiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019. Nghị quyết nêu rõ, trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu từng thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực, trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ và chương trình, kế hoạch hành động của bộ, ngành, địa phương mình với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra ngay từ quý đầu, tạo đà vững chắc để thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; từng cán bộ, công chức, viên chức cần đề cao trách nhiệm cá nhân, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Sửa đổi quy định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 25/2019/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CPngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền. Cụ thể, Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định đảm bảo an toàn công trình khí; đảm bảo an toàn các công trình dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; biện pháp bảo vệ các công trình dầu khí.
Trong đó, về đảm bảo an toàn các công trình khí, Nghị định sửa đổi quy định về khoảng cách an toàn đối với nhà máy xử lý, chế biến; kho chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng; cảng xuất nhập khí và các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi. Theo đó, tổ chức, cá nhân xác định khoảng cách an toàn đối với nhà máy chế biến, kho tồn chứa dưới áp suất chứa khí, các sản phẩm khí, trạm phân phối khí, trạm van, trạm phóng, nhận thoi, cảng xuất nhập dầu khí và các sản phẩm dầu khí theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2019.

Không để ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nước mắm truyền thống

Trong thời gian gần đây, một số tổ chức, hiệp hội đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho nước mắm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu kỹ các ý kiến của các tổ chức, hiệp hội về tiêu chuẩn cho nước mắm, tổ chức đối thoại tạo thống nhất, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng và không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh doanh nước mắm truyền thống.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 22/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 21/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 15/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 09/05/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 08/05/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/05/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/05/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/05/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 07/05/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/05/2019