Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/01/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 12/01/2018

Dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017.

Kết luận nêu rõ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi cấp phép các dự án đầu tư sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng theo quy định Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch vật liệu xây dựng; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ các Quy hoạch: Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu ở Việt Nam..

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo

Trẻ em mẫu giáo được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng (nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định). Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Nội dung trên vừa được quy định tại Nghị định số 6/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị định quy định, việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học: Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11 hàng năm; lần 2 chi trả đủ 5 tháng vào tháng 2 hoặc tháng 3 hàng năm.

Đến 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở qua đường sắt

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất biện pháp xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt (lối đi tự mở) và lộ trình thực hiện. Trong đó nêu rõ, đến năm 2025 phải hoàn thành xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra phát sinh lối đi tự mở qua đường sắt thuộc địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật. Kinh phí để quản lý, giảm, xóa bỏ đối với lối đi tự mở trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng do địa phương bố trí từ nguồn ngân sách của địa phương. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở, các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/12/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/12/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 07/12/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/12/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/12/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/12/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 06/12/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/12/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/12/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/12/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 05/12/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/12/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/12/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/12/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 04/12/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/12/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/12/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/12/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 03/12/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 03/12/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/11/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/11/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 30/11/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 30/11/2018