Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/09/2017

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 07/09/2017

Năm 2016 có 2413 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm

Theo Quyết định số 1305/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2016 là hơn 2.400 đơn vị; trong đó công nghiệp gần 2.000 đơn vị, công trình xây dựng 456 đơn vị, giao thông vận tải 54 đơn vị, nông nghiệp 29 đơn vị. Những địa phương có nhiều cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm gồm: Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Hà Nội; tỉnh Bình Dương; tỉnh Đồng Nai; tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh không có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là Bắc Kạn.

Theo quyết định, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Nghị định số 21/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Mục tiêu Đề án nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người học, của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đề án này sẽ được thực hiện từng cấp học trong giai đoạn 2017 – 2020. Đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức giáo dục quyền con người cho người học.

Đề xuất quy định về kê đơn thuốc

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc. Theo dự thảo, bác sỹ là người kê đơn thuốc. Y sỹ được kê đơn thuốc khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến huyện, y tế cơ quan, trường học; phải có văn bản phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện phân công khám bệnh, chữa bệnh theo phân cấp quản lý y tế của địa phương.

Dự thảo nêu rõ, trong trường hợp cấp cứu người bệnh mà chưa kịp làm thủ tục nhập viện, người kê đơn thuốc của bất cứ chuyên khoa nào (kể cả y học cổ truyền) đều được kê đơn thuốc để xử trí cấp cứu phù hợp với tình trạng của bệnh cấp cứu. 

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 15/06/2018

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 15/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 14/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 14/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 13/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 12/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 08/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 08/06/2018

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 07/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2018