Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 06/06/2019

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025. Mục tiêu nhằm tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu phấn đấu đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục ngoài công lập đạt tỷ lệ 8,75% số cơ sở và 8,9% người học vào năm 2020 và lần lượt là 13,5% và 16% vào năm 2025.

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 681 ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Theo đó, quyết định đề ra lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững như: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững; Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi; Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người; Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái; Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người; Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai…

Thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao

Thủ tướng Chính phủ đồng ý thành lập Ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.

Cụ thể, Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam là Chủ tịch và không quá 20 thành viên; sử dụng bộ máy giúp việc chung với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; bảo đảm không tăng biên chế, bộ máy. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ủy ban Quốc gia về chấm dứt bệnh Lao.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/09/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/09/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 13/09/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 13/09/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/09/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/09/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 12/09/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 12/09/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/09/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/09/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 11/09/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/09/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/09/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/09/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 10/09/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/09/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/09/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/09/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 09/09/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 09/09/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/09/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/09/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 05/09/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/09/2019