Tin chỉ đạo điều hành ngày 05/04/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành 05/04/2019

Sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm mục tiêu sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử. Xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Xử lý thông tin báo phản ánh

Gần đây một số báo trong nước có đưa tin: Ngày 19/3/2019, Bồi thẩm đoàn Tòa án liên bang ở San Francisco (Mỹ) đã kết luận thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto, công ty sản xuất chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam là yếu tố quan trọng gây ung thư ở một người đàn ông Mỹ. Phán quyết lịch sử này có thể ảnh hưởng đến hàng trăm vụ việc khác. Về vấn đề trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo chuyển thông tin này đến Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

29 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ Xây dựng có 29 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/4/2019 và thay thế Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 18/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ.

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 18/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 18/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 17/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 17/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 11/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 11/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 10/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 10/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

Ngày phát hành: 07/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 07/06/2019

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 06/06/2019

Thời lượng:

Tin chỉ đạo điều hành ngày 06/06/2019