Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương 08/08/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL
Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tìm quyết sách chiến lược, đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu tại ĐBSCL

Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến, giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành
Bộ Y tế: Tiếp thu ý kiến, giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Nhiều Bất cập trong kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Nhiều Bất cập trong kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc
Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc

Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới
Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 19/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bế mạc lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và Đảng viên mới

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 12/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn(