Thủ tướng nhấn mạnh 11 nhiệm vụ trọng tâm của VPCP trong năm 2019

Chuyên mục: All News 10/01/2019

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Chuyên mục: All News;Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/03/2019
Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/03/2019

Chuyên mục: All News;Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 26/03/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/03/2019

Thủ tướng biểu dương ngành Công An
Thủ tướng biểu dương ngành Công An

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/03/2019

Thời lượng:

Thủ tướng biểu dương ngành Công An

Thủ tướng tiếp Tập đoàn Đầu tư Dubai
Thủ tướng tiếp Tập đoàn Đầu tư Dubai

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/03/2019

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp Tập đoàn Đầu tư Dubai

Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn VISA
Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn VISA

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/03/2019

Thời lượng:

Thủ tướng tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn VISA

Thủ tướng đề nghị Đức thúc đẩy phê chuẩn EVFTA
Thủ tướng đề nghị Đức thúc đẩy phê chuẩn EVFTA

Chuyên mục: All News;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/03/2019

Thời lượng:

Thủ tướng đề nghị Đức thúc đẩy phê chuẩn EVFTA