Kiểm tra nhà chung cư cũ: Sẽ hoàn tất trong 2017

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân 29/09/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT
Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Sử dụng tài sản công thanh toán cho nhà đầu tư BT

Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn
Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 01/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính sách BHXH tự nguyện cần thiết thực hơn

Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành
Chuẩn hóa Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 28/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc
Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt hoạt động sáng tác, lưu hành tác phẩm ca múa nhạc

Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế
Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Biểu giá bán lẻ điện cần phù hợp với thực tế

Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)