Khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Đầu tư công

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân 11/08/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch
Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tăng cường quản lý hướng dẫn viên du lịch

Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô
Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Siết chặt quản lý bảo hiểm vi mô

Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở
Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Năm 2025: Xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở

Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV
Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quy trình mới về mua sắm tập trung thuốc kháng HIV