Đề xuất nhiều chính sách khuyến nông

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân 06/03/2018

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Vì sao nhiều hộ kinh doanh vẫn ngại chuyển đổi lên doanh nghiệp
Vì sao nhiều hộ kinh doanh vẫn ngại chuyển đổi lên doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 16/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc
Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất sửa đổi quy định về thời gian tính trợ cấp thôi việc

Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu
Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 09/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Chính sách tài chính hướng tới người dân, doanh nghiệp
Chính sách tài chính hướng tới người dân, doanh nghiệp

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 02/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chính sách tài chính hướng tới người dân, doanh nghiệp

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 20/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ