Thời sự hàng ngày

Bản tin thời sự ngày 26/6/2014
Bản tin thời sự ngày 26/6/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 26/06/2014

Thời lượng: 42:34

Bản tin thời sự ngày 26/6/2014

26/06/2014

Bản tin thời sự ngày 26/6/2014
Bản tin thời sự ngày 25/06/2014
Bản tin thời sự ngày 25/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 25/06/2014

Thời lượng: 43:38

Bản tin thời sự ngày 25/06/2014

25/06/2014

Bản tin thời sự ngày 25/06/2014
Bản tin thời sự ngày 24/06/2014
Bản tin thời sự ngày 24/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 24/06/2014

Thời lượng: 45:48

Bản tin thời sự ngày 24/06/2014

24/06/2014

Bản tin thời sự ngày 24/06/2014
Bản tin thời sự ngày 23/06/2014
Bản tin thời sự ngày 23/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 23/06/2014

Thời lượng: 44:01

Bản tin thời sự ngày 23/06/2014

23/06/2014

Bản tin thời sự ngày 23/06/2014
Bản tin thời sự ngày 22/06/2014
Bản tin thời sự ngày 22/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 22/06/2014

Thời lượng: 43:38

Bản tin thời sự ngày 22/06/2014

22/06/2014

Bản tin thời sự ngày 22/06/2014
Bản tin thời sự ngày 21/06/2014
Bản tin thời sự ngày 21/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/06/2014

Thời lượng: 43:45

Bản tin thời sự ngày 21/06/2014

21/06/2014

Bản tin thời sự ngày 21/06/2014
Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014
Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 20/06/2014

Thời lượng: 44:12

Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014

20/06/2014

Bản tin Thời sự ngày 20/06/2014
Bản tin thời sự ngày 19/06/2014
Bản tin thời sự ngày 19/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 19/06/2014

Thời lượng: 39:47

Bản tin thời sự ngày 18/06/2014

19/06/2014

Bản tin thời sự ngày 19/06/2014
Bản tin thời sự ngày 18/06/2014
Bản tin thời sự ngày 18/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 18/06/2014

Thời lượng: 41:24

Bản tin thời sự ngày 18/06/2014

18/06/2014

Bản tin thời sự ngày 18/06/2014
Bản tin thời sự ngày 17/06/2014
Bản tin thời sự ngày 17/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 17/06/2014

Thời lượng: 42:14

Bản tin thời sự ngày 17/06/2014

17/06/2014

Bản tin thời sự ngày 17/06/2014
Bản tin Thời sự ngày 16/06
Bản tin Thời sự ngày 16/06

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 16/06/2014

Thời lượng: 59:11

Bản tin Thời sự ngày 16/06

16/06/2014

Bản tin Thời sự ngày 16/06
Bản tin Thời sự ngày 14/06/2014
Bản tin Thời sự ngày 14/06/2014

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 15/06/2014

Thời lượng: 42:36

Bản tin Thời sự ngày 14/06/2014

15/06/2014

Bản tin Thời sự ngày 14/06/2014

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017
Chương trình thời sự 19h ngày 20/09/2017

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Thủ tướng tiếp cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới
Thủ tướng tiếp Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 21/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)