Thời sự hàng ngày

Chương trình thời sự 19h ngày 12/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 12/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 13/07/2015

Thời lượng:

13/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 12/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 11/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 11/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 12/07/2015

Thời lượng:

12/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 11/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 10/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 10/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 11/07/2015

Thời lượng:

11/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 10/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 09/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 09/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 10/07/2015

Thời lượng:

10/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 09/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 08/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 08/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 09/07/2015

Thời lượng:

09/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 08/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 08/07/2015

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2015

08/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 07/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 06/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 06/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 07/07/2015

Thời lượng:

07/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 06/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 05/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 05/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 06/07/2015

Thời lượng:

06/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 05/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 04/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 04/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 05/07/2015

Thời lượng:

05/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 04/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 03/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 03/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 04/07/2015

Thời lượng:

04/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 03/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 02/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 02/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 03/07/2015

Thời lượng:

03/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 02/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2015
Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2015

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 02/07/2015

Thời lượng:

02/07/2015

Chương trình thời sự 19h ngày 01/07/2015

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018