Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Thủ tướng tiếp Đại sứ Thái Lan, Malaysia
Thủ tướng tiếp Đại sứ Thái Lan, Malaysia

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Đại sứ Thái Lan, Malaysia

14/06/2016

Thủ tướng tiếp Đại sứ Thái Lan, Malaysia
Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Cần Thơ
Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Cần Thơ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Cần Thơ

14/06/2016

Thủ tướng Chính phủ thăm và làm việc tại Cần Thơ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Đồng Tháp
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Đồng Tháp

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Đồng Tháp

13/06/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Đồng Tháp
Thủ tướng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long
Thủ tướng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/06/2016

Thời lượng:

Thủ tướng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

12/06/2016

Thủ tướng làm việc tại tỉnh Vĩnh Long
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp các nhà báo
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp các nhà báo

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/06/2016

Thời lượng:

10/06/2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp các nhà báo
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào

10/06/2016

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào
Thủ tướng làm việc tại Nam Định
Thủ tướng làm việc tại Nam Định

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 09/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Thủ tướng làm việc tại Nam Định

09/06/2016

Thủ tướng làm việc tại Nam Định
Sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển
Sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 09/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển

09/06/2016

Sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển
Tạo điều kiện để dự án hợp tác Việt-Nhật thành công
Tạo điều kiện để dự án hợp tác Việt-Nhật thành công

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tạo điều kiện để dự án hợp tác Việt-Nhật thành công

08/06/2016

Tạo điều kiện để dự án hợp tác Việt-Nhật thành công
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ
Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

07/06/2016

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng

05/06/2016

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ vụ chìm tàu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ vụ chìm tàu

Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ vụ chìm tàu

05/06/2016

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ vụ chìm tàu

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Chuyên mục: Sự kiện Tuần

Ngày phát hành: 30/04/2015

Thời lượng:

Video mới nhất

Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số
Sẵn sàng thực hiện Dữ liệu mở và Chính phủ số

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018
Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tin chỉ đạo điều hành ngày 23/02/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 23/02/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Chương trình Việt Nam Online ngày 22/02/2018