Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/08/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016

07/08/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/08/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016

31/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016

24/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016

17/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016

10/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/07/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/07/2016

03/07/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/07/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)- Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016

26/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016

19/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016

12/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016

05/06/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/06/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/05/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/05/2016

29/05/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 28/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 22/05/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016

22/05/2016

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 21/05/2016

Video xem nhiều

Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam
Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 30/06/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Formosa xin lỗi Nhà nước và nhân dân Việt Nam

Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017
Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 08/09/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tọa đàm trực tuyến: Phương án tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017

Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT
Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến

Ngày phát hành: 29/12/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Tháo gỡ khó khăn để người nhiễm HIV/AIDS tiếp cận BHYT

Video mới nhất

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 16/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 15/06/2018

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018
Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 18/06/2018

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 14/06/2018