Chương trình IT Today số 23

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện 02/03/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Bản tin chính phủ tuần qua ngày 25/03/2017
Bản tin chính phủ tuần qua ngày 25/03/2017

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua

Ngày phát hành: 26/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin chính phủ tuần qua ngày 25/03/2017

Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn mới cho Quảng Nam
Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn mới cho Quảng Nam

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 26/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn mới cho Quảng Nam

Thủ tướng đề nghị Đại học Harvard tiếp tục hỗ trợ Việt Nam
Thủ tướng đề nghị Đại học Harvard tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng đề nghị Đại học Harvard tiếp tục hỗ trợ Việt Nam

Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh
Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Thông tin Bộ, Ngành, Địa phương

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Công khai tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật, Pháp lệnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Chính phủ và Người dân

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn của ngân hàng thế giới
Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn của ngân hàng thế giới

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

Ngày phát hành: 24/03/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)-Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn của ngân hàng thế giới