Cải cách toàn diện hoạt động quản lý, kiểm tra chuyên ngành

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân 06/10/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Dự thảo Thu phí khai thác CSDL Quốc gia về dân cư
Dự thảo Thu phí khai thác CSDL Quốc gia về dân cư

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/07/2018

Thời lượng:

Dự thảo thu phí khai thác CSDL Quốc gia về dân cư

Gia tăng giá trị FDI
Gia tăng giá trị FDI

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 13/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Gia tăng giá trị FDI

Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch
Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Đề xuất mới về giá bán lẻ điện cho các cơ sở lưu trú, du lịch

Bảo đảm thực chất, khách quan trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính
Bảo đảm thực chất, khách quan trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 06/07/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo đảm thực chất, khách quan trong đánh giá Chỉ số cải cách hành chính

Chặn tin nhắn, thư điện tử rác
Chặn tin nhắn, thư điện tử rác

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/07/2018

Thời lượng:

Chặn tin nhắn, thư điện tử rác

Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống
Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/06/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn ) - Hỗ trợ phát triển làng nghề truyền thống