Bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Chuyên mục: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV 29/07/2016

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Phiên thảo luận chiều 29/07 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2016
Phiên thảo luận chiều 29/07 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2016

Chuyên mục: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phiên thảo luận chiều 29/07 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2016

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo giải trình trước Quốc hội
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo giải trình trước Quốc hội

Chuyên mục: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo giải trình trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường báo cáo giải trình trước Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường báo cáo giải trình trước Quốc hội

Chuyên mục: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo giải trình trước Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo giải trình trước Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo giải trình trước Quốc hội

Chuyên mục: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo giải trình trước Quốc hội

Phiên thảo luận sáng 29/07 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2016
Phiên thảo luận sáng 29/07 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2016

Chuyên mục: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Phiên thảo luận sáng 29/07 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách năm 2016

Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách năm 2016
Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách năm 2016

Chuyên mục: Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 29/07/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách năm 2016