Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua 01/10/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 25/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 26/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 19/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) -Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 18/11/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 11/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 12/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 05/11/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 04/11/2017