Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua 17/09/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 15/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 14/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/10/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/10/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 08/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 07/10/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/09/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 01/10/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/09/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/09/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/09/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/09/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/09/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 03/09/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 02/09/2017