Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/09/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua 10/09/2017

Ý kiến bạn đọc (0)
Chưa có bình luận nào cho video này!
Gửi bình luận của bạn:
Mã bảo mật

Video cùng chủ đề

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/01/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 14/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 13/01/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/01/2018
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/01/2018

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 07/01/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 06/01/2018

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 31/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn)

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 24/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 17/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/12/2017

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017

Chuyên mục: Bản tin Chính phủ Tuần qua;Thông tin đa phương tiện

Ngày phát hành: 10/12/2017

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/12/2017