• Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 04/12/2019

  Thời lượng:

  Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga
  Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 04/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga

  Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 04/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya
 • Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%
  Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 03/12/2019

  Thời lượng:

  Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%

  Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%
 • Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế
  Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 03/12/2019

  Thời lượng:

  Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

  Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế
 • Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"
  Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 02/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"

  Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"
 • Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết
  Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 02/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết

  Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết
 • 90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng
  90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 02/12/2019

  Thời lượng:

  90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng

  90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng
 • Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019
  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

  Ngày phát hành: 01/12/2019

  Thời lượng:

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019

  Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019
 • Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 30/11/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
 • 60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ
  60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 30/11/2019

  Thời lượng:

  60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ

  60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020
  Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020

  Chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020
 • Tạo động lực cho những kỳ tích mới
  Tạo động lực cho những kỳ tích mới

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Tạo động lực cho những kỳ tích mới

  Tạo động lực cho những kỳ tích mới
 • Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc
  Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc

  Thủ tướng hội kiến Thủ tướng Hàn Quốc
 • Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

  Thủ tướng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
 • Thủ tướng tiếp Thị trưởng Seoul
  Thủ tướng tiếp Thị trưởng Seoul

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Thị trưởng Seoul

  Thủ tướng tiếp Thị trưởng Seoul
 • Thủ tướng kêu gọi Hàn Quốc lập kỳ tích mới ở Việt Nam
  Thủ tướng kêu gọi Hàn Quốc lập kỳ tích mới ở Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng kêu gọi Hàn Quốc lập kỳ tích mới ở Việt Nam

  Thủ tướng kêu gọi Hàn Quốc lập kỳ tích mới ở Việt Nam
 • Việt Nam đang thu hút được người giàu và giỏi từ Hàn Quốc
  Việt Nam đang thu hút được người giàu và giỏi từ Hàn Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Việt Nam đang thu hút được người giàu và giỏi từ Hàn Quốc

  Việt Nam đang thu hút được người giàu và giỏi từ Hàn Quốc
 • Thủ tướng tiếp các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc
  Thủ tướng tiếp các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

  Thủ tướng tiếp các tập đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc
 • Việt Nam luôn đồng hành cùng Sam Sung
  Việt Nam luôn đồng hành cùng Sam Sung

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Việt Nam luôn đồng hành cùng Sam Sung

  Việt Nam luôn đồng hành cùng Sam Sung

Thông cáo báo chí hoạt động Lãnh đạo Chính phủ

 • Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
  Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 04/12/2019

  Thời lượng:

  Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam
 • Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga
  Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 04/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga

  Thủ tướng tiếp Giám đốc Cơ quan Vệ binh quốc gia Nga
 • Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya
  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 04/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya

  Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Kenya
 • Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%
  Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 03/12/2019

  Thời lượng:

  Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%

  Nỗ lực phấn đấu để đạt tăng trưởng GDP 7%
 • Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế
  Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 03/12/2019

  Thời lượng:

  Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế

  Chính phủ chia tay nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế
 • Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"
  Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 02/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"

  Thủ tướng nêu rõ tinh thần phát triển bền vững với công thức "3 trong1"
 • Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết
  Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 02/12/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết

  Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp chủ động chuẩn bị cho dịp Tết
 • 90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng
  90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 02/12/2019

  Thời lượng:

  90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng

  90 năm truyền thống Công nhân Hải Phòng
 • Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 30/11/2019

  Thời lượng:

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

  Thủ tướng tiếp xúc cử tri Hải Phòng
 • 60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ
  60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ

  Chuyên mục: Hoạt động Lãnh đạo Chính phủ;Thông tin đa phương tiện;All News

  Ngày phát hành: 30/11/2019

  Thời lượng:

  60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ

  60 năm Bộ Khoa học và Công nghệ

Tọa đàm - Đối thoại trực tuyến

Xăng dầu giả, thiệt hại thật
Xăng dầu giả, thiệt hại thật

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 29/11/2019

Thời lượng:

Xăng dầu giả, thiệt hại thật

Phát triển ngành chăn nuôi: Từ góc nhìn chống Dịch tả lợn châu Phi
Phát triển ngành chăn nuôi: Từ góc nhìn chống Dịch tả lợn châu Phi

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 27/11/2019

Thời lượng:

Phát triển ngành chăn nuôi: Từ góc nhìn chống Dịch tả lợn châu Phi

Phát triển ngành chăn nuôi: Từ góc nhìn chống Dịch tả lợn châu Phi
Để pháp luật đi vào cuộc sống
Để pháp luật đi vào cuộc sống

Chuyên mục: Đối thoại, Tọa đàm trực tuyến;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 15/11/2019

Thời lượng:

2019-11-16_CPTQ

Để pháp luật đi vào cuộc sống

Sự kiện Tuần

Cổng dịch vụ công Quốc gia chính thức khai trương
Cổng dịch vụ công Quốc gia chính thức khai trương

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;All News

Ngày phát hành: 05/12/2019

Thời lượng:

Cổng dịch vụ công Quốc gia chính thức khai trương

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất giải pháp xử lý thông tin xấu, độc hại
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất giải pháp xử lý thông tin xấu, độc hại

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/11/2019

Thời lượng:

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất giải pháp xử lý thông tin xấu, độc hại

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất giải pháp xử lý thông tin xấu, độc hại
Nếu còn sim rác thì sẽ không cấp phép các dịch vụ mới
Nếu còn sim rác thì sẽ không cấp phép các dịch vụ mới

Chuyên mục: Sự kiện Tuần;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 08/11/2019

Thời lượng:

Nếu còn sim rác thì sẽ không cấp phép các dịch vụ mới

Nếu còn sim rác thì sẽ không cấp phép các dịch vụ mới
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 04/12/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 04/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 29/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 29/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 28/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 28/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 27/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 27/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 26/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 26/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 25/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 25/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 22/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 22/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 21/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 21/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 20/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 20/11/2019
 • Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/11/2019
  Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/11/2019

  Chuyên mục: Thông tin Chỉ đạo - Điều hành;All News

  Ngày phát hành: 19/11/2019

  Thời lượng:

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/11/2019

  Tin chỉ đạo điều hành ngày 19/11/2019

Chính phủ và Người dân

Tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ hơn, tìm dư địa mới cho tăng trưởng
Tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ hơn, tìm dư địa mới cho tăng trưởng

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 03/12/2019

Thời lượng:

Tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ hơn, tìm dư địa mới cho tăng trưởng

03/12/2019

Tái cơ cấu nền kinh tế mạnh mẽ hơn, tìm dư địa mới cho tăng trưởng
Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 26/11/2019

Thời lượng:

Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

26/11/2019

Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm
Xuất khẩu nông sản, nhiều thách thức cần vượt qua
Xuất khẩu nông sản, nhiều thách thức cần vượt qua

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 19/11/2019

Thời lượng:

Xuất khẩu nông sản, nhiều thách thức cần vượt qua

19/11/2019

Xuất khẩu nông sản, nhiều thách thức cần vượt qua
Tiến hành xử phạt hành chính nếu chủ phương tiện giao thông đi vào làn VETC khi chưa dán thẻ
Tiến hành xử phạt hành chính nếu chủ phương tiện giao thông đi vào làn VETC khi chưa dán thẻ

Chuyên mục: Chính phủ và Người dân;Thông tin đa phương tiện;All News

Ngày phát hành: 12/11/2019

Thời lượng:

Tiến hành xử phạt hành chính nếu chủ phương tiện giao thông đi vào làn VETC khi chưa dán thẻ

12/11/2019

Tiến hành xử phạt hành chính nếu chủ phương tiện giao thông đi vào làn VETC khi chưa dán thẻ

Chính phủ và Doanh nghiệp

Đề xuất giảm giờ làm chính thức từ 48h xuống 44h/tuần
Đề xuất giảm giờ làm chính thức từ 48h xuống 44h/tuần

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;All News

Ngày phát hành: 09/08/2019

Thời lượng:

Đề xuất giảm giờ làm chính thức từ 48h xuống 44h/tuần

09/08/2019

Đề xuất giảm giờ làm chính thức từ 48h xuống 44h/tuần
Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam
Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp;All News

Ngày phát hành: 11/05/2019

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Viettel thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam

11/05/2019

Thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam
Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam
Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 26/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam

26/03/2018

Bảo vệ thương hiệu dệt may Việt Nam
Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh
Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh

Chuyên mục: Chính phủ và Doanh nghiệp

Ngày phát hành: 13/03/2018

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh

13/03/2018

Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh

Bản tin Chính phủ Tuần qua

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 01/12/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019

01/12/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 30/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 24/11/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019

24/11/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 23/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 17/11/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019

17/11/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 16/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/11/2019
Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/11/2019

Chuyên mục: Thông tin đa phương tiện;Bản tin Chính phủ Tuần qua;All News

Ngày phát hành: 10/11/2019

Thời lượng:

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/11/2019

10/11/2019

Bản tin Chính phủ tuần qua ngày 09/11/2019

Chương trình Việt Nam Online

Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 04/11/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019

04/11/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 03/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 02/11/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019

02/11/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 01/11/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 31/10/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019

31/10/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 31/10/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019
Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019

Chuyên mục: Chương trình Việt Nam Online

Ngày phát hành: 30/10/2019

Thời lượng:

Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019

30/10/2019

Chương trình Việt Nam Online ngày 29/10/2019
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2

Hướng dẫn an toàn PCCC điện gia đình 2
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1

Hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC điện gia đình 1
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas

Hướng dẫn kỹ năng PCCC xử lý khi phát hiện rò rỉ khí gas
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Chuyên mục: Hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn

Ngày phát hành: 11/11/2016

Thời lượng:

(media.chinhphu.vn) - Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình

Hướng dẫn kỹ năng PCCC trong gia đình
Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 04/12/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 03/12/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 02/11/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 02/11/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 03/12/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 02/11/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 02/11/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày;All News

Ngày phát hành: 02/12/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 01/12/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2019
Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2019

Chuyên mục: Thời sự hàng ngày

Ngày phát hành: 30/11/2019

Thời lượng:

Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2019

Chương trình thời sự 19h ngày 30/11/2019